Translate

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

โปรแกรมสร้าง E-Book Desktop Author


โปรแกรม Desktop Author เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างเอกสารดิจิตอล เอกสารที่ได้มีลักษณะคล้ายกับหนังสือ คือ มีหน้าปก สารบัญ ข้อความ รูปภาพ สามารถแทรกภาพเคลื่อนไหว ไฟล์ภาพยนต์ ไฟล์ Flash เพิ่งเสียงบรรยาย สร้างลิงค์ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ผลงานที่ได้มีขนาดไฟล์เล็ก ทำให้สามารถดาวโหลดผ่านเว็บ หรือ ส่งผ่านอีเมล์ และ สามารถเผยแพ่รผ่านระบบเครือข่าย (DigitalWebBook) โดยอาศัย DNL Reader


Download  1 Part

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น